Skjold Møller

Rådgivende Ingeniører

Bygningskonstruktioner

Maskinkonstruktioner

Materialer

Energi

Fugt

Tilstandsvurdering

Planlægning

Projektering

Udredning

Udvikling


Energiforbrug i bygninger

Bygningers energibehov, energiramme, transmissionstab, varmetabsramme beregnes på grundlag af bygningsreglementet.

Væglast fra kornede materialer

1. Væglast, eksakt beregning med karakteristikmetoden.
2.   Væglast fra kornede materialer i lave lagerbygninger - plansiloer, planlagre, haller.
3. Artikler om metoder til beregning af væglast fra kornede materialer i lave lagerbygninger og konsekvenser for produktivitet og konkurrenceevne.
4. Loads exerted by granular materials on retaining walls in horizontal bins.
5.
Modelforsøg med vinkelstøttevægge til indeslutning af kornede materialer.
6.
Lette og let flytbare begrænsningsvægge til lagre til kornede materialer. Eksempler.

Reparation / renovering

1. Reparation af tagkonstruktion og tagbelægning.
2. Reparation af beton altangange.
3. Reparation af beton altaner.

  Rypevænget 117
2980 Kokkedal
Telefon: 49 14 61 10
Telefax: 49 14 61 10
E-post:
Skjold.Moeller@mail.tele.dk